Usługi finansowe

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb oraz potrzeb Twoich klientów

  1. Indywidualne podejście do każdego Klienta.
  2. Linia kredytowa nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Ocena klasyfikacyjna oceniająca i kategoryzująca poziom zdolności kredytowej danego podmiotu.
  4. Klienci z otwartą linią kredytową mogą wystąpić o przedłużenie terminu płatności.

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb
oraz potrzeb Twoich klientów